Profiel  
Werk
Events    
Contact
Profiel en visieGrafisch ontwerp
Design & Kunst 2014Contact

Interieurontwerp Design Café Achterhoek
 
 Fotografie in opdrachtExposities 
 
 
 

 

Voorwaarden voor het gebruik van deze internetsite 

 

 

Toegang tot en gebruik van de internetsite, domeinnaam en gerelateerde internetapplicaties van www.allotts.nl zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van deze site en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden. Informatie over All Ott's en haar producten en diensten op deze site worden met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt.

  1. Deze website wordt met zorg geredigeerd en de informatie wordt regelmatig bijgewerkt. Niettemin kan het voorkomen dat de inhoud van deze site op onderdelen is verouderd, incompleet en/of incorrect is. All Ott's behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt. All Ott's sluit alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.
  2. De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de producten en diensten van www.allotts.nl herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van All Ott's. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van All Ott's.
  3. Alhoewel al het redelijkerwijs mogelijke in het werk wordt gesteld om deze site virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven en is aansprakelijkheid hiervoor uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.
  4. U gaat ermee akkoord de normale werking van deze site niet te verstoren of de integriteit daarvan te schenden door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die deze site bevat, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten of te beperken.

© 2010 All Ott's - Alle rechten voorbehouden 
 
GraphX®
Powered by GraphX®
Alle rechten voorbehouden